เทคโนโลยีเครื่องสแกน Electro Interstitial (EIS) สำหรับการตรวจร่างกายครบวงจรระดับเซลลูล่าภายในเวลาเพียง 2 นาที!​

เทคโนโลยีเครื่องสแกน Electro Interstitial (EIS) สำหรับการตรวจร่างกายครบวงจรระดับเซลลูล่าภายในเวลาเพียง 2 นาที!​

เครื่องสแกน Electro Interstitial (EIS)เป็นอุปกรณ์การถ่ายภาพทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่อาศัยเทคนิคการวัดโดยใช้หลักการการขัดขวางการนำไฟฟ้าของร่างกาย (Bio-electro impedances) โดยใช้ flat pod ขนาดใหญ่ 6 อัน ทั้งยังสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ทางชีวเคมีทางร่างกายได้อีกหลายอย่าง เช่น ค่า pH ความดันโลหิต และองค์ประกอบของของเหลวที่ครอบคลุมเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการภายในคลินิกตรวจสุขภาพ

EIS สามารถตรวจร่างกายของคุณภายใน 2 นาทีได้ด้วยการมองหาสถานะการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์และตีความข้อมูลโดยใช้หลักการทางสรีรวิทยาเพราะว่ามันสามารถเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ป่วยได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังบอกได้ด้วยว่าอวัยวะใดบ้างที่มีความเครียดสะสมเรื้อรัง มีเลือดคั่งหรืออักเสบ

EIS ใช้ในการคัดกรองและการตรวจหาแต่เนิ่นๆ การวินิจฉัยภาวะด่างเพิ่มหรือภาวะกรดเกินของอวัยวะภายในและเนื้อเยื่อของผู้ป่วย รวมไปถึงการติดตามรักษาในภายหลัง

EIS สามารถตรวจสอบอะไรในร่างกายคุณได้บ้าง?

โรคหัวใจและหลอดเลือด:
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไม่ถูกตรวจพบอาจทำให้เสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ เครื่องสแกน EIS สามารถตรวจจับความผิดปกติและเตือนให้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ทว่าจำเป็นต้องใช้ประวัติทางการแพทย์ทั้งหมดในการตรวจหาปัจจัยเสี่ยง

ภาวะด่างเพิ่มหรือภาวะกรดเกินของของเหลวภายในร่างกาย:ค่า pH ไม่อาจประเมินได้อย่างถูกต้องจากการแปะกระดาษลิตมัสบนลิ้นเท่านั้น ตัวกรดจะไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่หากร่างกายไม่ได้รับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

กรดแล็กทิกตกค้าง: เนื่องจากร่างกายของเรามีการออกกำลังแบบหนักหน่วง เราจึงจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงาน และทำให้เราหายใจเร็วขึ้น ดังนั้น กรดแล็กทิกตกค้างจึงสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ การออกกำลังบางประเภทเช่น การยกน้ำหนัก ทำให้ร่างกายของคุณมีความจำเป็นต้องสร้างพลังงานให้เร็วเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถรับออกซิเจนอย่างเพียงพอได้ จึงเกิดการแลคเตทขึ้น ความเป็นกรดภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้น และวิถีเมแทบอลิซึมที่ช่วยในการสร้างพลังงานจะถูกก่อกวน เครื่องสแกน EIS สามารถตรวจสอบกรดแล็กทิกและยังสามารถเทียบผลลัพธ์กับครั้งที่แล้วเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการจากการฝึกและความเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการได้อีกด้วย

สถานะแร่ธาตุ: เราสามารถขาดแร่ธาตุที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่ของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบแร่ธาตุอย่างสม่ำเสมอ แร่ธาตุที่สามารถตรวจสอบได้คือ  แมกนีเซียมโพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม คลอรีน และเหล็ก

องค์ประกอบของร่างกาย: สามารถวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน และน้ำในร่างกายทั้งหมดได้อย่างถูกต้องด้วยการสแกนโดยมันจะบอกคุณว่าน้ำอยู่ในเซลล์ (intracellular) หรืออยู่ภายนอกเซลล์ (extracellular)

ฮอร์โมนระดับไหนที่เครื่อง EIS สามารถตรวจจับได้?การวิเคราะห์ระบบฮอร์โมน: ความเครียดเรื้อรังทำให้ฮอร์โมนความเครียดของเราหมดไป ดังนั้นจึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบฮอร์โมน ควรตรวจพบแนวโน้มเหล่านี้แต่เนิ่นๆและควรดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือด: ระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดเป็นสัญญาณที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานประเภท 2 ยิ่งส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวมากยิ่งขึ้นอย่างน่าตกใจ เนื่องจากผู้ป่วยจากโรคนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

ไทมัสและระบบภูมิคุ้มกัน: เมื่อต้องรับมือกับความเครียดและการทำงานที่หนักเกินไปในชีวิตสมัยใหม่ของเรา ระบบภายในร่างกายของเราจึงเริ่มจะทนไม่ไหว การตรวจสอบต่อมไทมัสสามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาและแผนการแก้ไขที่สามารถนำมาใช้ในภายหลังได้

ที่มา :
http://www.atriwilson.co.za/eis_scan.html
https://www.screenyourbody.com/whatIsIt.shtml  

B02-vitaliaclinicthailand_com-HMKK-ThitikamonModhuang-MINTODA

More Blog & New